• Nina Chenienko
  • Natalie Eichenmannová
  • Milena Marinovich Humlová
  • Renata Ondrášková
  • Karolína Skučková
  • Eva Brabcová

metodické vedení: PaeDr. Marie Sedláčková