Rozvolnění sportu mládeže - ve skupinách po dvaceti - AKTUALIZOVÁNO 3.5.2021

Tréninky dětí a mládeže se od 3. května rozšíří na dvacetičlenné skupiny v šesti krajích a v Praze. Vedle metropole se to týká i našeho Středočeského kraje.

Nadále se to týká jen venkovních tréninků, vnitřní sportoviště zůstávají uzavřena. U větších skupin budou povinné testy, které budou rodiče potvrzovat Čestným prohlášením. viz.: /dokumenty/1620032195-cestne-prohlaseni-pro-sportovni-pripravu-3.5.2021.pdf


Výňatek z usnesení vlády ze dne 29. dubna 2021 č. 423

Sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

v) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Odkaz na celé usnesení https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-0423.pdf


 

Partneři