Příspěvky leden-duben 2021 - úprava

Příspěvky za období leden - duben 2021

 

S ohledem na dlouhodobá vládní opatření a vzhledem  k přechodu na online přípravu hráčů všech věkových kategorií bylo rozhodnuto o částečné úpravě plateb příspěvků.

Dochází ke 1/3 snížení měsíční platby  za měsíce leden, únor, březen. Měsíc duben je zcela osvobozen od platby.


Rozpis plateb oddílových příspěvků leden+únor+březen 2021:

platba na účet: KB 107-6098290217/0100

poznámka k platbě:

PZ J + jméno          leden,únor,březen  celkem  Kč  2.200,-      v.s. 920

PZ D + jméno         leden,únor,březen  celkem  Kč  2.200,-      v.s. 910

PZ 9 + jméno          leden,únor,březen  celkem  Kč  2.000,-     v.s. 900

PZ 8 + jméno          leden,únor,březen  celkem  Kč  2.000,-     v.s. 800

PZ 7 + jméno         leden,únor,březen  celkem  Kč   2.000,-     v.s. 700

PZ 6 + jméno         leden,únor,březen  celkem  Kč   1.800,-     v.s. 600

PZ 5 + jméno          leden,únor,březen  celkem  Kč   1.800,-    v.s. 500

PZ 4 + jméno          leden,únor,březen  celkem  Kč   1.600,-    v.s. 400

PZ 3 + jméno          leden,únor,březen  celkem  Kč   1.200,-    v.s. 300

PZ 1 + jméno       ročně Kč 100,-          v.s. 100

PZ 2 + jméno       ročně Kč 100,-         v.s. 200


Partneři