Pravidla pro využití ZS ve dnech 3.12. - 6.12.2020

S platností od 3.12.2020 dochází k přechodu na 3.stupeň vládních opatření PES. Z tohoto důvodu žádáme o dodržování všech pravidel (viz. níže), za které za každý tým odpovídá přítomný trenér (trenérka).

  1. Povinné nošení roušek.
  2. Vždy platí pravidlo 9+1, skupina může mít max. 10 osob (včetně trenéra, trenérky).
  3. Vstup přes vrátnici povolen trenérům, trenérkám, jejich asistentům (seznam osob na vrátnici) a samotným hráčům, závodnicím. Ostatním osobám je PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU!
  4. Šatny, sprchy a WC se mohou používat, nicméně je nutné dodržovat a zajistit, aby nedocházelo k setkávání různých týmů a skupin.
  5. Využití schodů, tribuny a posilovny nezasahuje do počtu osob na sportovní ploše (led), tudíž je možné je plně využít v rámci dodržování pravidla 9+1. Je nutné se vyvarovat setkávání s jinou skupinou.
  6. Není možný jiný volný pohyb po ZS než za účelem tréninku (příchod, trénink, hygiena, odchod).
  7. Před vstupem do kabin si hráči (závodnice) a trenéři(trenérky) vydezinfikují ruce.

Žádáme o vzájemnou toleranci všech osob, které se zúčastní tréninků a chodu zimního stadionu a dodržování základních pravidel.

Partneři