Přerušení veškeré společné sportovní přípravy od 14.10.2020 AKTUALIZOVÁNO

S ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 13.10.2020 s účinností ode dne 14.10.2020, kdy kromě jiného dochází k zákazu hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti a pobývání na veřejně přístupných místech ve skupinkách, které zahrnují více jak 6 osob,  se dále zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fittness center, fakticky dochází k výraznému utlumení naší činnosti a tímto oznamujeme, že:

  • je přerušena veškerá společná sportovní příprava a není nahrazena jinou hromadnou formou,
  • společné tréninky se nahrazují individuální přípravou všech sportovců v rámci jednotlivých týmů, skupin, kde si každý trenér nebo trenérka určí postup dle vlastního uvážení a plně za to přebírá odpovědnost.

 

Partneři