Krasobruslařské soutěže - opatření proti šíření COVID-19

Před startem krasobruslařských soutěží a Testů výkonnosti STK ČKS vydala doporučení proti šíření Covid-19:

 http://www.hcpzkladno.cz/dokumenty/1601972886-opatreni-a-doporuceni-proti-sireni-covid-19-stk-cks.pdf

  1. Pravidla se týkají všech kromě diváků, jejich postavení upravují státní orgány. http://www.hcpzkladno.cz/dokumenty/1601972499-pravidla-pro-konani-soutezi---covid-19.pdf
  2. Vysílající (mateřské) kluby ČKS odpovídají za to, že se krasobruslařských závodů nezúčastní nikdo: COVID-19 pozitivní až do vyléčení, v období karantény, bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře. http://www.hcpzkladno.cz/dokumenty/1601972612-prohlaseni-covid-19.pdf
  3. Za podepsané a řádně vyplněné Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 odpovídají vysílající kluby (mateřské kluby).
  4. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 se doporučuje podepsat před prvním závodem, a poté vždy po skončení léčení nemoci COVID-19 nebo po skončení karantény, podepsaná prohlášení se doporučuje klubům uchovat do 30.6.2021.
  5. Krasobruslařské závody se odkládají vždy v případě, že to nařídí krajská hygienická stanice, a pokud objektivně z důvodu nemoci COVID-19, nelze závody pořádat, řídící orgán(předsednictvo ČKS), na návrh STK ČKS, může závod také zrušit nebo odložit, např. na doporučení krajské hygienické stanice.

​                                                                             

Partneři